Regie der Gebouwen Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 11 maart 2002, wordt de heer Abramowicz, Jean-Marie, vertaler bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, via vrijwillige mob

Regie der Gebouwen

Overplaatsing

Bij ministerieel besluit van 11 maart 2002, wordt de heer Abramowicz, Jean-Marie, vertaler bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van vertaler bij de Regie der Gebouwen - Administratieve en Logistieke Diensten, met ingang van 1 februari 2002.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT