Basisoverlegcomité 100. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 24 mei 2002 dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2002 worden de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Ba

Basisoverlegcomité 100. - Aanwijzing

Bij ministerieel besluit van 24 mei 2002 dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2002 worden de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité 100 van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten aangewezen.

Met voormeld ministerieel besluit wordt het ministerieel besluit van 31 juli 1992 houdende aanwijzing van de afvaardiging van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT