Vacaturebericht De Vlaamse Gemeenschapscommissie, als overheidsbestuur bevoegd voor Cultuur, Onderwijs, Welzijn en Gezondheid voor de Brusselse Vlamingen, is op zoek naar een (m/v) : Algemeen directeu

Vacaturebericht

De Vlaamse Gemeenschapscommissie, als overheidsbestuur bevoegd voor Cultuur, Onderwijs, Welzijn en Gezondheid voor de Brusselse Vlamingen, is op zoek naar een (m/v) :

Algemeen directeur cultuur, jeugd en sport

U wordt verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport. U plant, organiseert, coˆrdineert en volgt acties op in het kader van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie binnen de beleidsdomeinen cultuur, jeugd en sport.

Algemeen directeur onderwijs en vorming

U wordt verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de algemene directie Onderwijs en Vorming. U plant, organiseert, coˆrdineert en volgt acties op in het kader van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie binnen de beleidsdomeinen onderwijs en vorming.

Algemeen directeur innovatie, studie en stedelijk beleid

U wordt verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de algemene directie Innovatie, Studie en Stedelijk Beleid. U plant, organiseert, coˆrdineert en volgt acties op in het kader van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie met betrekking tot het grootstedelijk beleid. U bouwt de transversale werking van de VGC verder uit waarbij u onder meer de entiteit Meet- en weetcel/Expertisecentrum begeleidt en superviseert.

Algemeen directeur ondersteuning en facility

U wordt verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de algemene directie Ondersteuning en Facility. U plant, organiseert, coˆrdineert en volgt acties op in het kader van het zakelijk beheer : de directies Personeel & Human Resources, FinanciÎn en Begroting en Gebouwen en Patrimonium en de entiteiten Facilitymanagement en Informatica/ICT/Telematica/Communicatie.

Directeur gebouwen en patrimonium

U wordt verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de directie Gebouwen en Patrimonium. U plant, organiseert, coˆrdineert en volgt acties op in het kader van : het beheer van het gebouwenpatrimonium waaronder de opvolging van verbouwingen en renovaties van eigen gebouwen en gebouwen van derden, het opvolgen van infrastructuuraspecten van investeringssubsidies, de opmaak en het opvolgen van het investeringsplan.

De voorwaarden :

ï U heeft minstens drie jaar - verworven in de laatste tien jaar - leidinggevende ervaring inzake beheer in een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT