Kabinet van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2002 wordt de heer Dirk Oosterlinck, in de h

Kabinet van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 7 juni 2002 wordt de heer Dirk Oosterlinck, in de hoedanigheid van adjunct-kabinetschef bij het kabinet van de Minister van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT