Kabinet van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2001, wordt aan Mevr. Geertje Smet bij het voleindigen van de dag va

Kabinet van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties. - Ontslag

Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2001, wordt aan Mevr. Geertje Smet bij het voleindigen van de dag van 9 juli 2001 eervol ontslag verleend uit haar functies van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT