Overgang naar een hoger niveau Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 december 2022

Overgang naar een hoger niveau

Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 december 2022, wordt mevrouw DESPEER Virginie bevorderd door overgang naar een hoger niveau tot de graad van Attaché (rang A1), in het Frans taalkader van Leefmilieu Brussel vanaf 1 december 2022.

Benoeming

Bij besluit van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel van 8 december 2022 wordt de heer VANDERPERRE Arnold in vast verband benoemd in de graad van Adjunct in het Nederlands taalkader van Leefmilieu Brussel vanaf 1 januari 2023.

Bij besluit van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel van 13 februari 2023 wordt de heer PROUVE Hendy in vast verband benoemd in de graad van Adjunct in het Frans taalkader van Leefmilieu Brussel vanaf 1 maart 2023.

Bij besluit van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel van 13 februari 2023 wordt de heer BEN ALI Billel in vast verband benoemd in de graad van Adjunct in het Frans taalkader van Leefmilieu Brussel vanaf 1 maart 2023.

Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 november 2022 wordt mevrouw DECORTE Inge in vast verband benoemd in de graad van Attaché in het Nederlands taalkader van Leefmilieu Brussel vanaf 1 december 2022.

Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juli 2021 wordt de heer DEWEZ François in vast verband benoemd in de graad van Attaché in het Frans taalkader van Leefmilieu Brussel vanaf 1 augustus 2021.

Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 mei 2022 wordt de heer DE VOS Thierry in vast verband benoemd in de graad van Attaché in het Frans taalkader van Leefmilieu Brussel vanaf 1 juni 2022.

Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Vrijwillig ontslag

Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16 april 2022 wordt aan mevrouw FOSSET Marie, Assistent bij Leefmilieu Brussel, vrijwillig ontslag verleend uit haar functie van Assistent vanaf 16...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT