Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8371 van 11 mei 2011 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de

Leger. - Landmacht

Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 8371 van 11 mei 2011 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekleedt, aangeboden door kapitein L. Desmaret, aanvaard op 1 mei 2011.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT