Overdracht Bij koninklijk besluit van 18 juli 2002 wordt de heer Michel Grégoire, adviseur bij het Ministerie van Economische Zaken, vanaf 1 september 2002, naar de Waalse Regering overgedragen.

Overdracht

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2002 wordt de heer Michel Grégoire, adviseur bij het Ministerie van Economische Zaken, vanaf 1 september 2002, naar de Waalse Regering...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT