Rechtbank van koophandel te Oudenaarde Bij beschikking van 27 september 2007 werd de heer Gosseye, W. door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde aangewezen, vanaf 1 april 2008, o

Rechtbank van koophandel te Oudenaarde

Bij beschikking van 27 september 2007 werd de heer Gosseye, W. door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde aangewezen, vanaf 1 april 2008, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken in deze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT