Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Orthodoxe eredienst. - Erkenning van een plaats van bedienaar Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011 wordt aan een plaats van bedie

Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Orthodoxe eredienst. - Erkenning van een plaats van bedienaar

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011 wordt aan een plaats van bedienaar bij de orthodoxe parochie Heilige Nino, te Eupen, een wedde ten laste van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT