Ministerieel besluit tot vaststelling van de organogrammen van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 15-11-2002 en tekstbijwerking tot 24-01-2003), de 10 septembre 2002

Artikel 1. Het organogram van elk van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, wordt als volgt vastgesteld :

 1. het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën :

  [1° het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provincien :

  Algemeen Rijksarchivaris | 1

  Nationale Coordinatiediensten |

  Afdeling 1 Toezicht, advisering en coordinatie van verwerving en

  selectie

  Afdeling 2 Digitale dienstverlening en archivering

  Afdeling 3 Externe betrekkingen en coordinatie van communicatie,

  valorisatie en publiekswerking

  Departement I Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief van het Brussels

  Gewest

  Afdeling 4 Publiekswerking Algemeen Rijksarchief en collectiebeheer

  Algemeen Rijksarchief 1 (acquisitie, depotbeheer,

  ontsluiting) : Ancien Regime

  Afdeling 5 Collectiebeheer Algemeen Rijksarchief 2 (acquisitie,

  depotbeheer, ontsluiting) : hedendaagse periode

  Afdeling 6 Koninklijk Paleis

  Afdeling 7 Rijksarchief te Brussel

  Departement II Rijksarchieven in de Vlaamse provincien

  Afdeling 8 West-Vlaanderen

  Afdeling 9 Oost-Vlaanderen

  Afdeling 10 Antwerpen

  Afdeling 11 Limburg

  Afdeling 12 Vlaams-Brabant

  Departement III Rijksarchieven in de Waalse provincien / Staatsarchive in

  den wallonischen Provinzen

  Afdeling 13 Luik

  Afdeling 14 Luxemburg

  Afdeling 15 Henegouwen

  Afdeling 16 Namen

  Afdeling 17 Waals-Brabant

  Afdeling 18 Gerechtelijk arrondissement Eupen (Gerichtsbezirk Eupen]

 2. Koninklijke Bibliotheek van België.

  Hoofdconservator 1

  Departement I Logistiek

  Afdeling 1 Nationale en internationale samenwerking

  Afdeling 2 Automatisering

  Afdeling 3 Geautomatiseerde documentatie

  Afdeling 4 Valorisatie en promotie

  Departement II Bibliotheektechnieken

  Afdeling 5 Collectievorming

  Afdeling 6 Aanwinsten

  Afdeling 7 Catalogisering

  Afdeling 8 Vorming en normering

  Departement III Gedrukte werken

  Afdeling 9 Publieke dienstverlening

  Afdeling 10 Kranten en tijdschriften

  Afdeling 11 Officiele collecties

  Afdeling 12 Speciale collecties

  Departement IV Nationale bibliotheek

  Afdeling 13 Wettelijk depot

  Afdeling 14 Belgische bibliografie en nationale documentatie

  Departement V Historische collecties

  Afdeling 15 Kostbare werken en geschiedenis van het boek

  Afdeling 16 Kaarten en plans

  Afdeling 17 Muziek

  Departement VI Museumkabinetten

  Afdeling 18 Prentenkabinet

  Afdeling 19 Handschriftenkabinet

  Afdeling 20 Penningkabinet

  Afdeling 21 Preservering, conservering en restauratie

 3. Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie.

  Directeur 1

  Departement I Wiskundige aeronomie

  Afdeling 1 Numerieke analyse

  Afdeling 2 Fundamentele analyse

  Departement II Theoretische aeronomie

  Afdeling 3 Atmosferische en interplanetaire natuurkunde en

  Scheikunde

  Afdeling 4 Fysico-Chemie van de ionosfeer

  Departement III Experimentele aeronomie

  Afdeling 5 Fotochemie

  Afdeling 6 Optica

  Departement IV Toegepaste aeronomie

  Afdeling 7 Instrumenten

  Afdeling 8 Radio-electriciteit

  Afdeling 9 Informatie en valorisatie

  [onder het

  rechtstreekse

  gezag van de

  Directeur]

 4. Koninklijk Meteorologisch Instituut van België.

  Directeur 1

  Departement I Operationele diensten en diensten van de gebruikers

  Afdeling 1 Voorspellingen, waarschuwingen, meteorologische en

  klimatologische informaties

  Afdeling 2 Informatie- en business-diensten

  Departement II Meteorologisch onderzoek en ontwikkeling

  Afdeling 3 Hydro-meteorologische modellering

  Afdeling 4 Dynamische meteorologie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT