Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit v

Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding

Bij ministerieel besluit van 31 oktober 2007 wordt artikel 2 van het ministerieel besluit van 8 september 2004 tot vergunning als interne bewakingsdienst van Ziekenhuis Oost-Limburg en gevestigd te 3600 Genk, Schiepsebos 2, als volgt vervangen :

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van :

- toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm;

-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT