Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06 en 13 van organisatieafdelingen 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19 en 50 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006. (Vertaling)., de 29 juin 2006

Artikel 1. Er worden kredieten ten belope van 41 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 10 naar programma 03 van dezelfde organisatieafdeling.

Er worden kredieten ten belope van 37 duizend EUR overgedragen van programma 06 van organisatieafdeling 10 naar programma 03 van dezelfde organisatieafdeling.

Er worden kredieten ten belope van 1 358 duizend EUR overgedragen van programma 06 van organisatieafdeling 11 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Er worden kredieten ten belope van 100 duizend EUR overgedragen van programma 13 van organisatieafdeling 11 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 123 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 123 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 13 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Er worden kredieten ten belope van 1 016 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 13 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 558 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 558 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 14 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 664 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 664 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 15 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Er worden kredieten ten belope van 124 duizend EUR overgedragen van programma 04 van organisatieafdeling 15 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Er worden kredieten ten belope van 157 duizend EUR overgedragen van programma 06 van organisatieafdeling 15 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Er worden kredieten ten belope van 170 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 17 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 153 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 153 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 19 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1 598 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 1 598 duizend EUR overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 19 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 473 duizend EUR en ordonnanceringskredieten ten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT