Besluit van de Waalse Regering betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer (VERTALING)., de 1 février 2007

Artikel 1. Het kader van de betrekkingen van secretaris-generaal en directeurs-generaal, vastgesteld in voltijdsequivalenten, wordt bepaald als volgt :

Secretariaat-generaal :

secretaris-generaal : 1.

Overkoepelende administratieve dienst (SAT1) "Personeel en Algemene Zaken" :

directeur-generaal : 1.

Overkoepelende administratieve dienst (SAT2) "Begroting en Logistiek" :

directeur-generaal : 1.

Operationele administratieve dienst (SAO1) "Wegen en gebouwen" :

directeur-generaal : 1.

Operationele administratieve dienst (SAO2) "Mobiliteit en Waterwegen" :

directeur-generaal : 1.

Operationele administratieve dienst (SAO3) "Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu" :

directeur-generaal : 1.

Operationele administratieve dienst (SAO4) "Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie" :

directeur-generaal : 1.

Operationele administratieve dienst (SAO5) "Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid" :

directeur-generaal : 1.

Operationele administratieve dienst (SAO6) "Economie, Tewerkstelling, Vorming, Technologie en Onderzoek" :

directeur-generaal : 1.

Art. 2. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer worden volgende betrekkingen geschrapt :

- Secretaris-generaal : secretaris-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van het Secretariaat-generaal vermeld in artikel 1;

- Directoraat-generaal Autosnelwegen en Wegen : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van SAO1 vermeld in artikel 1;

- Directoraat-generaal Waterwegen : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van SAO2 vermeld in artikel 1;

- Directoraat-generaal Vervoer : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van SAO2 vermeld in artikel 1;

- Directoraat-generaal Technische Diensten : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van SAO1 vermeld in artikel 1.

Art. 3. In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Ministerie van het Waalse Gewest, gewijzigd bij de regeringsbesluiten van 27 mei 2004 en 25 augustus 2005 :

  1. worden volgende betrekkingen geschrapt :

    - Secretariaat-generaal : vanaf het aantreden van de mandataris van het Secretariaat-generaal vermeld in artikel 1;

    - Directoraat-generaal Economie en Tewerkstelling : directeur-generaal vanaf het aantreden van de mandataris van SAO6 vermeld...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT