Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten., de 20 décembre 2002

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 48 van het Wetboek der successierechten, vervangen bij de wet van 22 december 1977 en gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1980, wordt, vervangen als volgt :

" Art. 48. De rechten van successie en van overgang bij overlijden worden geheven volgens het tarief in de onderstaande tabellen aangeduid.

Tabel I bevat het tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden. Dit tarief wordt per rechtverkrijgende toegepast op zijn aandeel in de belastbare waarde van de goederen.

Tabel II bevat het tarief tussen broers en zussen. Dit tarief wordt per rechtverkrijgende toegepast op zijn aandeel in de belastbare waarde van de goederen.

Tabel III bevat het tarief tussen ooms of tantes en neven of nichten. Dit tarief wordt toegepast op de samengenomen aandelen van die personen in de belastbare waarde van de goederen.

Tabel IV bevat het tarief tussen alle andere personen. Dit tarief wordt toegepast op de samengenomen aandelen van die personen in de belastbare waarde van de goederen.

Het bedrag waarop het tarief moet worden toegepast wordt opgesplitst volgens de schijven vermeld in kolom A van de toepasselijke tarieftabel. Van elk aldus bekomen bedrag wordt het overeenstemmende percentage in kolom B geheven. Kolom C vermeldt het totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten.

Tabel I. Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden.

A B C

belastingschijven per schijf totale bedrag

toepasselijk van de belasting

heffingspercentage over de voorgaande

schijven

van tot

0,01 EUR - 50 000 EUR 3 %

50 000 EUR - 100 000 EUR 8 % 1 500 EUR

100 000 EUR - 175 000 EUR 9 % 5 500 EUR

175 000 EUR - 250 000 EUR 18 % 12 250 EUR

250 000 EUR - 500 000 EUR 24 % 25 750 EUR

boven de 500 000 EUR 30 % 85 750 EUR

Tabel II. Tarief tussen broers en zussen.

A B C

belastingschijven per schijf totale bedrag

toepasselijk van de belasting

heffingspercentage over de voorgaande

schijven

van tot

0,01 EUR - 12 500 EUR 20 %

12 500 EUR - 25 000 EUR 25 % 2 500 EUR

25 000 EUR - 50 000 EUR 30 % 5 625 EUR

50 000 EUR - 100 000 EUR 40 % 13 125 EUR

100 000 EUR - 175 000 EUR 55 % 33 125 EUR

175 000 EUR - 250 000 EUR 60 % 74 375 EUR

boven de 250 000 EUR 65 % 119 375 EUR

Tabel III. Tarief tussen ooms of tantes en neven of nichten.

A B C

belastingschijven per schijf totale bedrag

toepasselijk van de belasting

heffingspercentage over de voorgaande

schijven

van tot

0,01 EUR - 50 000 EUR 35 %

50 000 EUR - 100 000 EUR 50 % 17 500 EUR

100 000 EUR - 175 000 EUR 60 % 42 500 EUR

boven de 175 000 EUR 70 % 87 500 EUR

Tabel IV. Tarief tussen alle andere personen.

A B C

belastingschijven per schijf totale bedrag

toepasselijk van de belasting

heffingspercentage over de voorgaande

schijven

van tot

0,01 EUR - 50 000 EUR 40 %

50 000 EUR - 75 000 EUR 55 % 20 000 EUR

75 000 EUR - 175...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT