Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 juni 2011 : - is de heer Vanderlinden, Ch., toegevoegd substituut-arbeidsauditeur in het rechtsgebied van het arbeidshof te Bergen, benoemd tot subst

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 11 juni 2011 :

- is de heer Vanderlinden, Ch., toegevoegd substituut-arbeidsauditeur in het rechtsgebied van het arbeidshof te Bergen, benoemd tot substituut-generaal bij het arbeidshof te Bergen;

- is Mevr. Massart, G., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Hoei.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT