Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2011 is Mevr. Franquinet, M. A., substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof met ingang van 2

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2011 is Mevr. Franquinet, M. A., substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof met ingang van 23 juli 2011.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT