Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een financieel directeur voor het OPZ-Geel Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum is een open en geïntegreerd psychiatrisch kennis- en dienstencentrum

Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een financieel directeur voor het OPZ-Geel

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum is een open en geïntegreerd psychiatrisch kennis- en dienstencentrum dat zich richt tot elke persoon in psychische nood. Het aanbieden van gespecialiseerde zorg en ondersteuning gekaderd in een verregaand streven naar openheid en integratie typeert de Geelse aanpak. Ruim 600 personeelsleden en 1 000 plaatsen en bedden verdeeld over vier divisies richten zich, elk met hun eigen aanpak en expertise, naar de specifieke doelgroepen Volwassenen, Ouderen, Jongeren en Rehabilitatie. Meer informatie over de organisatie en haar werking kunt u vinden op www.opzgeel.be. Voor de leiding van onze financiële dienst, zijn wij op zoek naar een (m/v) :

Financieel directeur (A211/statutair)

Uw functie : als financieel directeur stuurt u zowel de financiële dienst, de dienst patiëntenadministratie als de dienst aankoop aan (16 personeelsleden) en werkt u een eigen visie uit met bijbehorende doelstellingen die leiden tot de verdere ontwikkeling van deze diensten binnen OPZ-Geel. Dit houdt onder meer in dat u voorziet in procesoptimalisatie/procesmatig werken. Uw functie is op strategisch niveau ingebed in de organisatiestructuur. In die hoedanigheid maakt u als financieel directeur deel uit van de directie met rechtstreekse rapportage aan de administrateur-generaal.

Uw opdracht bestaat erin voor OPZ-Geel in alle wettelijke verplichtingen te voorzien inzake financiële rapportering en budgetopmaak. Daartoe behoort het optimaliseren van de financieringen en inkomstenstroom, het proactief opmaken en analyseren van beleidsondersteunende rapporten, het actief financieel adviseren van de administrateur-generaal en de collega-directieleden.

Uw profiel : u bent in het bezit van een universitair/masterdiploma handelsingenieur, toegepaste economische wetenschappen of equivalent. Daarnaast kunt u terugblikken op een aantoonbare...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT