Carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 26 november 2010 wordt aan de heer Guy MEERSSEMAN eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij w

Carrière van de attachés voor Internationale Samenwerking

Oppensioenstellingen

Bij koninklijk besluit van 26 november 2010 wordt aan de heer Guy MEERSSEMAN eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelden op een vervroegd pensioen vanaf 1 juni 2011.

Bij koninklijk besluit van 13 december 2010 wordt aan de heer Jacques GOURDIN eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen vanaf 1 oktober 2011.

Bij koninklijk besluit van 2 maart 2011 wordt aan de heer Pierre-Pol VINCKE eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen vanaf 1 december 2011.

Bij koninklijk besluit van 2 maart 2011 wordt aan de heer Emile ADRIAENSENS eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT