Algemene Diensten. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 wordt aan de heer De Boeck, Paul, met ingang van 1 september 2002, eervol ontslag verleend uit zijn functies van advise

Algemene Diensten. - Oppensioenstelling

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 wordt aan de heer De Boeck, Paul, met ingang van 1 september 2002, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-generaal.

Hij wordt gemachtigd de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT