Erkenning als opleidingsinstelling voor de organisatie van de opleiding van 132 uren tot het bekomen van het « algemeen bekwaamheidattest bewakingsagent ». - Weigering Bij ministerieel besluit van 4 m

Erkenning als opleidingsinstelling voor de organisatie van de opleiding van 132 uren tot het bekomen van het « algemeen bekwaamheidattest bewakingsagent ». - Weigering

Bij ministerieel besluit van 4 mei 2011 wordt de erkenning als opleidingsinstelling voor de organisatie van de opleiding van 132 uren tot het bekomen van het «...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT