Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit. - Belasting op automatische ontspanningstoestellen. - Belasting op de automaten. - Bericht betreffende de jaarlijkse indexering van bepaalde bedragen vanaf 1 januari 2022., de 17 août 2021

Artikel M. Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit. - Belasting op automatische ontspanningstoestellen. - Belasting op de automaten. - Bericht betreffende de jaarlijkse indexering van bepaalde bedragen vanaf 1 januari 2022.

De bedragen worden jaarlijks verhoudingsgewijs aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen tussen de maanden juni van het lopende jaar (111,30) en van het vorige jaar (109,52).

 1. Belasting op automatische ontspanningstoestellen

  Op 1 januari 2022 te indexeren bedragen die voorkomen in artikel 80, § 1, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, zoals gewijzigd bij artikel 33 van het decreet van 10 december 2009 houdende fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de passiefhuizen en bij artikel 30 van het decreet van 28 november 2013 houdende verschillende maatregelen inzake fiscaliteit van de voertuigen, spelen en weddenschappen en automatische ontspanningstoestellen.

  Wettelijke bepaling van het voornoemde Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Bedragen op 1 januari 2021 Geïndexeerde bedragen die vanaf 1 januari 2022 van toepassing zijn
  Art.80, § 1: toestelcategorie A 3.334,24 3.388,43
  Art.80, § 1: toestelcategorie B 1.327,91 1.349,49
  Art.80, § 1: toestelcategorie C 422,53 429,40
  Art.80, § 1: toestelcategorie D 301,81 306,72
  Art.80, § 1: toestelcategorie E 181,07 184,01
 2. Belasting op automaten

  Op 1 januari 2021 te indexeren bedragen die voorkomen in artikel 4 van het decreet van 19 november 1998 tot invoering van een belasting op de automaten in het Waalse Gewest, zoals gewijzigd bij artikel 39 van het decreet van 19 september 2013 houdende verscheidene fiscale bepalingen.

  Wettelijke bepaling van het voornoemde decreet van 19/11/1998 Bedragen op 1 januari 2021 Geïndexeerde bedragen die vanaf 1 januari 2022 van toepassing zijn
  Art.
  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT