Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011 wordt de heer Jurgen Neuts, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Rechtsfaculteit van de Unive

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging

Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011 wordt de heer Jurgen Neuts, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent, het ambt van deeltijds praktijkassistent (10 %) in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT