Ontslagen Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2001, wordt ontslag uit zijn functie van raadgever bij de Cel Algemene Beleidscoördinatie van de

Ontslagen

Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2001, wordt ontslag uit zijn functie van raadgever bij de Cel Algemene Beleidscoördinatie van de Eerste Minister verleend aan de heer Van Emelen, Jan, geneesheer-arbeidsinspecteur bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Bij ministerieel besluit van 12 november 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT