Krijgsmacht. - Speciale functie Benoemingen. - Ontslagen Bij ministerieel besluit nr. 90584 van 8 juni 2011 : Wordt generaal-majoor P. Grosdent, vleugeladjudant van de Koning, op 1 juli 2011 ontslagen

Krijgsmacht. - Speciale functie

Benoemingen. - Ontslagen

Bij ministerieel besluit nr. 90584 van 8 juni 2011 :

Wordt generaal-majoor P. Grosdent, vleugeladjudant van de Koning, op 1 juli 2011 ontslagen uit het ambt van chef van de divisie concepts & plans van het stafdepartement operaties en training.

Wordt generaal-majoor E. Testelmans, op 1 juli 2011 ontslagen uit het ambt van permanent militair vertegenwoordiger bij het militair comité van de Europese Unie.

Wordt generaal-majoor G. Buchsenschmidt, op 29 juni 2011 ontslagen uit het ambt van chef van de divisie training en steun van het stafdepartement operaties en training.

Wordt generaal-majoor P. Martin, op 29 juni 2011 ontslagen uit het ambt van « Deputy Commander » bij de staf van het EUROCORPS.

Wordt generaal-majoor E. Testelmans, op 1 juli 2011 aangewezen voor het ambt van chef van de divisie concepts & plans van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT