Carrière Buitenlandse Dienst Ontheffing functies en oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt de heer Leopold MERCKX ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in d

Carrière Buitenlandse Dienst

Ontheffing functies en oppensioenstellingen

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt de heer Leopold MERCKX ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Letland evenals uit zijn functie van Consul-generaal van België in deze Staat, met standplaats te Riga.

Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 januari 2012 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt de heer Christian MONNOYER ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Koninkrijk Noorwegen en in de Republiek IJsland.

Hij wordt eveneens ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staten, met standplaats te Oslo.

Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 december 2011 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011 wordt de heer Marc VAN CRAEN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Zwitserse Confederatie en in het Vorstendom Liechtenstein.

Hij wordt eveneens ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België in een gedeelte van de Zwitserse Confederatie en in het Vorstendom Liechtenstein, met standplaats te Bern.

Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 januari 2012 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Overplaatsingen

Bij ministerieel besluit van 15 maart 2011 wordt de heer David LOMASTRO ontheven uit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT