Koninklijk besluit houdende reglement op de ontginning van mijnen. (Vertaling) (Noot : de Nederlandstalige versie van dit KB is noch in origineel noch in vertaling voorhanden. Zie voor diens inhoud in de Franstalige pool), van April 28, 1884

 
GRATIS UITTREKSEL

TITEL 1. - Te volgen regelen om de veiligheid van de gewone arbeid in de mijnen te verzekeren.

HOOFDSTUK 1. - Over het bijhouden van mijnplans.

Artikel 1. (opgeheven)

Art. 2. (opgeheven)

Art. 3. (opgeheven)

Art. 4. (opgeheven)

Art. 5. (opgeheven)

HOOFDSTUK 2. - Over de putten.

Art. 6. (opgeheven)

Art. 7. (opgeheven)

Art. 8. (opgeheven)

Art. 9. (opgeheven)

Art. 10. (opgeheven)

HOOFDSTUK 3. - Over de afdaling en opklimming der personen.

Art. 11. (opgeheven)

Art. 12. (opgeheven)

Art. 13. (opgeheven)

Art. 14. (opgeheven)

Art. 15. (opgeheven)

HOOFDSTUK 4. - Verluchting, verlichting, gebruik van springstoffen.

Art. 16. (opgeheven)

AFDELING 1. - Bepalingen betreffende de verluchting van mijnen in 't algemeen.

Art. 17. (opgeheven)

Art. 18. (opgeheven)

Art. 19. (opgeheven)

Art. 20. (opgeheven)

Art. 21. (opgeheven)

Art. 22. (opgeheven)

Art. 23. (opgeheven)

AFDELING 2. - Bepalingen betreffende de verluchting van steenkoolmijnen.

Art. 24. (opgeheven)

Art. 25. (opgeheven)

ß 1. - Te volgen regelen in alle steenkoolmijnen.

Art. 26. (opgeheven)

Art. 27. (opgeheven)

Art. 28. (opgeheven)

Art. 29. (opgeheven)

Art. 30. (opgeheven)

Art. 31. (opgeheven)

ß 2. - Bijzondere te volgen regelen in de steenkoolmijnen van de 2e en de 3e categorie.

Art. 32. (opgeheven)

Art. 33. (opgeheven)

Art. 34. (opgeheven)

Art. 35. (opgeheven)

Art. 36. (opgeheven)

ß 3. - Bijzondere te volgen regelen in de mijnen van de 3e kategorie.

Art. 37. (opgeheven)

Art. 38. (opgeheven)

Art. 39. (opgeheven)

Art. 40. (opgeheven)

Art. 41. (opgeheven)

Art. 42. (opgeheven)

AFDELING 3. - Verlichting van de steenkoolmijnen.

Art. 43. (opgeheven) 1904-08-09>

Art. 44. (opgeheven) 1904-08-09>

Art. 45. (opgeheven) 1904-08-09>

Art. 46. (opgeheven) 1904-08-09>

Art. 47. (opgeheven) 1904-08-09>

Art. 48. (opgeheven) 1904-08-09>

Art. 49. (opgeheven) 1904-08-09>

Art. 50. (opgeheven)

Art. 51. (opgeheven)

AFDELING 4. - Over de springstoffen.

ß 1. - Bepalingen toepasselijk op alle mijnen.

 1. - Vervoer en behandeling.

  Art. 52. (opgeheven)

  Art. 53. (opgeheven)

  Art. 54. (opgeheven)

  Art. 55. (opgeheven)

  Art. 56. (opgeheven)

 2. - Gebruik.

  Art. 57. (opgeheven)

  Art. 58. (opgeheven)

  ß 2. - Te volgen regelen in de steenkoolmijnen.

  Art. 59. (opgeheven)

  Art. 60. (opgeheven)

  Art. 61. (opgeheven)

  HOOFDSTUK 5. - Maatregelen te treffen tegen waterslag.

  Art. 62.

  Art. 63.

  Art. 64.

  Art. 65.

  Art. 66.

  Art. 67.

  HOOFDSTUK 6. - Bepalingen betreffende het personeel...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT