Mobiliteit en Openbare Werken Wegen. - Onteigeningen. - Spoedprocedure MALLE. - Krachtens het besluit van 24 juni 2011van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn d

Wegen. - Onteigeningen. - Spoedprocedure

MALLE. - Krachtens het besluit van 24 juni 2011van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Malle - Oostmalle.

Het plan 1M3D8E G 021086 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Wegen en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT