7 JULI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot afwijking van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 januari 1984 houdende verbod op het gebruik van onkruidverdelgingsmiddelen op bepaalde openbare goederen om het beheer van de Japanse Duizendknoop in het stroomgebied van l'Eau d'Heure mogelijk te maken

 
GRATIS UITTREKSEL

500 Can't connect to www.ejustice.just.fgov.be:80 (connect: Connection refused)

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT