Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer (autocardiensten) Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 11 juni 2002, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld ve

Bestuur van het Vervoer te Land

Ongeregeld vervoer (autocardiensten) Intrekking van een machtiging

Bij ministerieel besluit van 11 juni 2002, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel vermelde onderneming...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT