Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout De aanwijzing van de heer Jacobs, G., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor e

Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout

De aanwijzing van de heer Jacobs, G., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT