5 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1998 houdende benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de Hoge Raad voor Antropogenetica

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 1973 tot oprichting van een Hoge Raad voor de Antropogenetica, inzonderheid op de artikelen 4 en 6;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Worden tot leden van de Hoge Raad voor de Antropogenetica benoemd :

Mevr. Dr. Bonduelle, Mary-Louise, Roodbos 25, te 9255 Buggenhout.

De heer Dr. Bours, Vincent, rue de Verviers 11, te 4020 Luik.

De heer Dr. Cassiman, Jean-Jacques, Oude Pastoriestraat 1, te 3050 Oud-Heverlee.

Mevr. Dr. De Paepe, Anne, Bruggenhoek 34, te 9620 Zottegem.

Mevr. Dr. Hayez-Delatte, France, George Bergmannlaan 41, te 1050 Elsene.

De heer Dr. Frijns, Jean-Pierre, Kortrijksestraat 170, te 3010 Leuven.

Mevr. Dr. Jamar, Mauricette, rue Ernest Malvoz 30, te 4500 Huy.

Mevr. Dr. Liebaers, Ingeborg, Kloosterstraat 47, te 1020 Brussel.

Mevr. Dr. Moldan, Maria, Zonnelaan 17, te 1652 Beersel.

De heer Dr. Mortier, Geert, Ommegangstraat 40, te 9881 Bellem.

De heer Dr. Nöthen, Markus, Grote Hondstraat 14, te 2018 Antwerpen.

Mevr. Dr. van den Ende, Jenny, Groenenborgerlaan 203/2, te 2610 Wilrijk.

De heer Dr. Van Maldergem, Lionel, Wijnstokstraat 10, te 1050 Elsene.

De heer Dr. Vassart, Gilbert, Lambeaulaan 113, te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

Mevr. Dr...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT