Omzendbrief nr. 652. - Vakantiegeld 2016, de 17 mars 2016

Artikel M.

 1. het wijzigbaar gedeelte van het vakantiegeld 2016 bedraagt 1,1 % van de jaarlijkse wedde(n) zoals die gekoppeld is (zijn) aan de index van de consumptieprijzen, die de wedde(n) bepaalt welke verschuldigd is (zijn) voor de maand maart van het vakantiejaar.

 2. het forfaitair gedeelte van het vakantiegeld 2016 bedraagt 1161,9241 EUR.

  In toepassing van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur, wordt dit bedrag als volgt vastgesteld:

  bedrag 2015 x gezondheidsindex januari 2016/gezondheidsindex januari 2015

  In toepassing van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, ingevoegd bij de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, wordt echter de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking genomen.

  bedrag 2015 x afgevlakte gezondheidsindex januari 2016/afgevlakte gezondheidsindex januari 2015

  of 1158,8075 x 100,66/100,39 = 1161,9241 EUR.

 3. de inhouding op het vast en het variabel gedeelte van het vakantiegeld blijft op 13,07 % vastgesteld. Deze inhouding dient uitgevoerd te worden volgens de bepalingen vastgelegd bij de wet van 17...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT