Omzendbrief betreffende de voorbereiding van de begrotingen van de gemeenten van het Waals Gewest voor het jaar 2023 (VERTALING), de 19 juillet 2022

Artikel M. (NOTA : geen Nederlandse versie, zie Franse versie)

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT