Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking en van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel., van December 04, 2001

 
GRATIS UITTREKSEL

HOOFDSTUK I. - Wijziging van de bepalingen aangaande het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking.

Afdeling I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1967 houdende statuut van het personeel van de Technische Samenwerking.

Artikel 1. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 april 1967 houdende statuut van het personeel van de Technische Samenwerking die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel;

Artikel 92

enig lid 155 000 3 842,35

enig lid 193 750 4 802,94

enig lid 232 500 5 763,53

enig lid 294 500 7 300,47

enig lid 341 000 8 453,17

enig lid 403 000 9 990,11

enig lid 465 000 11 527,05

enig lid 542 500 13 448,23

enig lid 3 525 87,39

Art. 95

enig lid 232 500 5 763,53

Art. 124

enig lid 1 350 33,47

enig lid 1 012 25,09

enig lid 2 362 58,56

enig lid 4 050 100,40

enig lid 6 075 150,60

enig lid 2 025 50,20

Art. 125

Art. 129

Art. 2. De bijlage 1 van het koninklijk besluit van 10 april 1967 houdende statuut van het personeel van de Technische Samenwerking wordt vervangen door de bijlage 1 bij dit besluit.

Afdeling II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1970 houdende toekenning van een maandelijkse overplaatsingsvergoeding aan de ambtenaren van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière tijdelijk toegevoegd aan het hoofdbestuur.

Art. 3. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 april 1970 houdende toekenning van een maandelijkse overplaatsingsvergoeding aan de ambtenaren van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière tijdelijk toegevoegd bij het hoofdbestuur die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Artikel 1

enig lid 3 000 74,37

enig lid 2 500 61,98

enig lid 2 000 49,58

enig lid 1 500 37,19

enig lid 1 000 24,79

enig lid 800 19,84

enig lid 700 17,36

enig lid 600 14,88

enig lid 500 12,40

Afdeling III. - Wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1984 betreffende de voordelen toegekend aan de personen aangeworven in het kader van de Programma der Vrijwilligers van de Verenigde Naties.

Art. 4. In de bepalingen van het koninklijk besluit betreffende de voordelen toegekend aan de personen aangeworven in het kader van de Programma der Vrijwilligers van de Verenigde Naties die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Artikel 3

eerste lid, 1° 5 000 123,95

tweede lid, 2° 1 000 24,79

Afdeling IV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1996 betreffende de erkenning, betoelaging en subsidiering van personen en van niet-gouvernementele organisaties inzake het uitzenden van jonge werkzoekenden in erkende samenwerkingsprojecten of in het kader van bilaterale overeenkomsten.

Art. 5. In de bepalingen ven het koninklijk besluit van 29 april 1996 betreffende de erkenning, betoelaging en subsidiering van personen en van niet-gouvernementele organisaties inzake het uitzenden van jonge werkzoekenden in erkende samenwerkingsprojecten of in het kader van bilaterale overeenkomsten die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 16

Afdeling V. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende vereenvoudiging van de loopbanen van de niveaus 2, 3 en 4 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking.

Art. 6. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende vereenvoudiging van de loopbanen van de niveaus 2, 3 en 4 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Artikel 4

enig lid 653 060 - 1 159 466 16 188,94 - 28 742,47

3 x 1 x 22 262 3 x 1 x 551,87

12 x 2 x 36 635 12 x 2 x 908,16

Kl. 23 j. Niv. 2 GA Kl. 23 j. Niv. 2 GA

Artikel 5

enig lid 678 354 - 888 173 16 815,96 - 22 017,29

3 x 1 x 8 733 3 x 1 x 216,49

4 x 2 x 10 655 4 x 2 x 264,14

10 x 2 x 14 100 10 x 2 x 349,53

Kl. 18 j. Niv. 3 GA Kl. 18 j. Niv. 3 GA

Afdeling VI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking en houdende geldelijke bepalingen.

Art. 7. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 juni 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van sommige ambtenaren van niveau 1 van het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking en houdende geldelijke bepalingen die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Artikel 2

enig lid 1 357 137 - 1 994 856 33 642,55 - 48 211,83

11 x 2 x 53 429 11 x 2 x 1 324,48

Kl. 24 j. Niv. 1 GB Kl. 24 j. Niv. 1 GB

Artikel 3

3 x 1 x 24 933 3 x 1 x 618,08

9 x 2 x 43 632 9 x 2 x 1 081,61

Kl. 24 j. Niv. 1 GB Kl. 24 j. Niv. 1 GB

3 x 1 x 26 713 3 x 1 x 662,20

8 x 2 x 53 429 9 x 2 x 1 324,48

Kl. 24 j. Niv. 1 GB Kl. 24 j. Niv. 1 GB

Afdeling VII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Art. 8. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Artikel 3

3 x 1 x 5 595 3 x 1 x 138,70

5 x 2 x 8 837 5 x 2 x 219,07

8 x 2 x 13 941 8 x 2 x 345,59

Kl. 18 j. Niv. 3 GA Kl. 18 j. Niv. 3 GA

3 x 1 x 8 733 3 x 1 x 216,49

4 x 2 x 10 655 4 x 2 x 264,14

10 x 2 x 13 941 10 x 2 x 345,59

Kl. 18 j. Niv. 3 GA Kl. 18 j. Niv. 3 GA

3 x 1 x 8 733 3 x 1 x 216,49

4 x 2 x 10 655 4 x 2 x 264,14

10 x 2 x 14 100 10 x 2 x 345,53

Kl. 18 j. Niv. 3 GA Kl. 18 j. Niv. 3 GA

Artikel 5

enig lid 1 115 290 - 1 703 009 27 647,32 - 42 216,60

11 x 2 x 53 429 11 x 2 x 1 324,48

Kl. 24 j. Niv. 1 GB Kl. 24 j. Niv. 1 GB

Artikel 6

enig lid 529 269 - 713 287 13 120,24 - 17 681,96

3 x 1 x 5 595 3 x 1 x 138,70

5 x 2 x 11 141 5 x 2 x 276,18

8 x 2 x 13 941 8 x 2 x 345,59

Kl. 18 j. Niv. 3 GA Kl. 18 j. Niv. 3 GA

Afdeling VIII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 1999 tot vaststelling van de schalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Art. 9. In de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 februari 1999 tot vaststelling van de schalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Buitenlandse Dienst en van de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Artikel 11

enig lid 1 115 290 - 1 703 009 27 647,32 - 42 160,60

11 x 2 x 53 429 11 x 2 x 1 324,48

Kl. 24 j. Niv. 1 GB Kl. 24 j. Niv. 1 GB

Artikel 12

enig lid 898 575 - 1 394 575 22 275,10 - 34 570,65

3 x 1 x 24 933 3 x 1 x 618,08

11 x 2 x 38 291 11 x 2 x 949,21

Kl. 24 j. Niv. 1 GB Kl. 24 j. Niv. 1 GB

Artikel 13

enig lid 826 981 - 1 284 690 20 500,33 - 31 846,67

3 x 1 x 24 933 3 x 1 x 618,08

11 x 2 x 38 291 11 x 2 x 949,21

Kl. 24 j. Niv. 1 GB Kl. 24 j. Niv. 1 GB

Artikel 14

enig lid 1 115 290 - 1 703 009 27 647,32 - 42 216,60

11 x 2 x 53 429 11 x 2 x 1 324,48

Kl. 24 j. Niv. 1 GB Kl. 24 j. Niv. 1 GB

Artikel 15

enig lid 898 575 - 1 394 575 22 275,10 - 34 570,65

3 x 1 x 24 933 3 x 1 x 618,08

11 x 2 x 38 291 11 x 2 x 949,21

Kl. 24 j. Niv. 1 GB Kl. 24 j. Niv. 1 GB

Artikel 16

826 981 - 1 284 690 20 500,33 - 31 846,67

3 x 1 x 24 933 3 x 1 x 618,08

10 x 2 x 38 291 10 x 2 x 949,21

Kl. 24 j. Niv. 1 GB Kl. 24 j. Niv. 1 GB

Artikel 18

1 036 575 - 1 532 575 25 696,03 - 37 991,58

3 x 1 x 24 933 3 x 1 x 618,08

11 x 2 x 38 291 11 x 2 x 949,21

Kl. 24 j. Niv. 1 GB Kl. 24 j. Niv. 1 GB

Afdeling IX. - Wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2000 tot vaststelling van de vergoeding van de regeringscommissaris bij de Belgische Technische Coöperatie (BTC).

Art. 10. In de bepalingen van het koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoeding van de regeringscommissaris bij de Belgische Technische Coöperatie (BTC) die hieronder worden aangeduid, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel vermeld worden, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Artikel 1

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT