Officieel bericht. (Spilindexcijfer 123,14 - Basis 2013 = 100) Zie wijziging(en), de 19 janvier 2023

Artikel M.

Officieel bericht

Het spilindexcijfer 123,14 (basis 2013 = 100) wordt in de maand november 2022 bereikt. Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, en met andere wettelijke en reglementaire bepalingen worden met ingang van 1 december 2022 de sociale uitkeringen op de volgende bedragen vastgesteld:

 1. Ziekte- en invaliditeitsverzekering

  I. Regeling voor werknemers

  1. Maximum daguitkering voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid:

   1. Begin arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 . . . . . 101,30 EUR

   2. Begin arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2022 . . . . . 102,42 EUR

  2. Minimum dagbedrag niet gelimiteerd (vanaf de eerste dag van de 4de maand van de arbeidsongeschiktheid) :

   1. Regelmatig werknemer met last . . . . . 73,10 EUR

   2. Niet regelmatig werknemer met last . . . . . 61,54 EUR

   3. Alleenstaanden en samenwonenden . . . . . 58,21 EUR

  3. Minimum dagbedrag van de uitkering (vanaf de 1ste dag van de 7de maand van de arbeidsongeschiktheid):

   1. Regelmatig werknemer :

    - met gezinslast . . . . . 73,10 EUR

    - alleenstaande . . . . . 58,21 EUR

    - samenwonende . . . . . 49,91 EUR

   2. Niet regelmatig werknemer :

    - met gezinslast . . . . . 61,54 EUR

    - zonder gezinslast . . . . . 45,54 EUR

  4. Maximum daguitkering vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid:

   1. Arbeidsongeschiktheid aanvangend voor 1 oktober 1974:

    - met gezinslast . . . . . 67,21 EUR

    - zonder gezinslast . . . . . 44,98 EUR

   2. Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 oktober 1974 tot en met 31 december 2002:

    - met gezinslast . . . . . 106,41 EUR

    - alleenstaande . . . . . 90,04 EUR

    - samenwonende . . . . . 65,48 EUR

   3. Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2003 tot en met 31 december 2004:

    * Invalide voor 1 januari 2005

    - met gezinslast . . . . . 104,32 EUR

    - alleenstaande . . . . . 88,27 EUR

    - samenwonende . . . . . 64,20 EUR

    * Invalide vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006

    - met gezinslast . . . . . 106,41 EUR

    - alleenstaande . . . . . 90,04 EUR

    - samenwonende . . . . . 65,48 EUR

   4. Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005:

    * Invalide voor 1 januari 2007

    - met gezinslast . . . . . 106,41 EUR

    - alleenstaande . . . . . 90,94 EUR

    - samenwonende . . . . . 65,48 EUR

    * Invalide vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008

    - met gezinslast . . . . . 107,48 EUR

    - alleenstaande . . . . . 90,94 EUR

    - samenwonende . . . . . 66,14 EUR

   5. Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006

    * Invalide voor 1 januari 2007(2)

    - met gezinslast . . . . . 105,41 EUR

    - alleenstaande . . . . . 89,19 EUR

    - samenwonende . . . . . 64,87 EUR

    * Invalide vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008

    - met gezinslast . . . . . 106,46 EUR

    - alleenstaande . . . . . 90,08 EUR

    - samenwonende . . . . . 65,52 EUR

   6. Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007

    * Invalide voor 1 januari 2009

    - met gezinslast . . . . . 106,46 EUR

    - alleenstaande . . . . . 90,08 EUR

    - samenwonende . . . . . 65,52 EUR

    * Invalide vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010(1)

    - met gezinslast . . . . . 107,32 EUR

    - alleenstaande . . . . . 90,81 EUR

    - samenwonende . . . . . 66,04 EUR

   7. Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008

    * Invalide voor 1 januari 2009(2)

    - met gezinslast . . . . . 105,62 EUR

    - alleenstaande . . . . . 89,37 EUR

    - samenwonende . . . . . 65,00 EUR

    * Invalide vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010

    - met gezinslast . . . . . 106,46 EUR

    - alleenstaande . . . . . 90,08 EUR

    - samenwonende . . . . . 65,52 EUR

   8. Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009:

    * Invalide voor 1 januari 2011

    - met gezinslast . . . . . 106,46 EUR

    - alleenstaande . . . . . 90,08 EUR

    - samenwonende . . . . . 65,52 EUR

    * Invalide vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011(1)

    - met gezinslast . . . . . 107,21 EUR

    - alleenstaande . . . . . 90,72 EUR

    - samenwonende . . . . . 65,97 EUR

   9. Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010

    * Invalide voor 1 januari 2011(2)

    - met gezinslast . . . . . 105,62 EUR

    - alleenstaande . . . . . 89,37 EUR

    - samenwonende . . . . . 65,00 EUR

    * Invalide vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012

    - met gezinslast . . . . . 106,36 EUR

    - alleenstaande . . . . . 90,00 EUR

    - samenwonende . . . . . 65,45 EUR

   10. Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012

    * Invalide voor 1 april 2013

    - met gezinslast . . . . . 106,36 EUR

    - alleenstaande . . . . . 90,00 EUR

    - samenwonende . . . . . 65,45 EUR

    * Invalide vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2014

    - met gezinslast . . . . . 108,49 EUR

    - alleenstaande . . . . . 91,80 EUR

    - samenwonende . . . . . 66,76 EUR

   11. Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014

    * Invalide voor 1 april 2013 (2)

    - met gezinslast . . . . . 106,36 EUR

    - alleenstaande . . . . . 90,00 EUR

    - samenwonende . . . . . 65,45 EUR

    * Invalide vanaf 1 april 2013 tot en met 31 maart 2015

    - met gezinslast . . . . . 108,49 EUR

    - alleenstaande . . . . . 91,80 EUR

    - samenwonende . . . . . 66,76 EUR

    * Invalide vanaf 1 april 2015 tot en met 31 december 2016

    - met gezinslast . . . . . 109,84 EUR

    - alleenstaande . . . . . 92,94 EUR

    - samenwonende . . . . . 67,59 EUR

   12. Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2015 tot 31 december 2015

    * Invalide voor 1 april 2015 (2)

    - met gezinslast . . . . . 108,49 EUR

    - alleenstaande . . . . . 91,80 EUR

    - samenwonende . . . . . 66,76 EUR

    * Invalide vanaf 1 april 2015 tot en met 31 december 2017

    - met gezinslast . . . . . 109,84 EUR

    - alleenstaande . . . . . 92,94 EUR

    - samenwonende . . . . . 67,59 EUR

   13. Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2016 tot 31 december 2016

    * Invalide voor 1 januari 2018

    - met gezinslast . . . . . 109,84 EUR

    - alleenstaande . . . . . 92,94 EUR

    - samenwonende . . . . . 67,59 EUR

    * Invalide vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019(1)

    - met gezinslast . . . . . 110,72 EUR

    - alleenstaande . . . . . 93,69 EUR

    - samenwonende . . . . . 68,14 EUR

   14. Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2017 tot 31 december 2017

    * Invalide voor 1 januari 2018(2)

    - met gezinslast . . . . . 109,84 EUR

    - alleenstaande . . . . . 92,94 EUR

    - samenwonende . . . . . 67,59 EUR

    * Invalide vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019

    - met gezinslast . . . . . 110,72 EUR

    - alleenstaande . . . . . 93,69 EUR

    - samenwonende . . . . . 68,14 EUR

   15. Arbeidsongeschiktheid aanvangend vanaf 1 januari 2018

    * Invalide voor 1 januari 2020

    - met gezinslast . . . . . 108,55 EUR

    - alleenstaande . . . . . 91,85 EUR

    - samenwonende . . . . . 66,80 EUR

    * Invalide vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021

    - met gezinslast . . . . . 109,74 EUR

    - alleenstaande . . . . . 92,86 EUR

    - samenwonende . . . . . 67,53 EUR

    * Invalide vanaf 1 januari 2022

    - met gezinslast . . . . . 110,95 EUR

    - alleenstaande . . . . . 93,88 EUR

    - samenwonende . . . . . 68,28 EUR

  5. Maximum daguitkering voor moederschap, geboorte-, adoptie-, pleegouderverlof en werkverwijdering:

   1. Begin moederschap, geboorte-, adoptie-, pleegouderverlof en werkverwijdering

   * Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021

   - Geboorte en adoptie 82 % . . . . . 138,45 EUR

   - Moederschap

   - 79,50 % . . . . . 134,22 EUR

   - 75 % . . . . . 126,63 EUR

   - Werkverwijdering

   - 60 % . . . . . 101,30 EUR

   - 78,237 % . . . . . 132,09 EUR

   * Vanaf 1 januari 2022

   - Geboorte, adoptie en pleegouder 82 % . . . . . 139,97 EUR

   - Moederschap

   - 79,50 % . . . . . 135,70 EUR

   - 75 % . . . . . 128,02 EUR

   - Werkverwijdering

   - 60 % . . . . . 102,42 EUR

   - 78,237 % . . . . . 133,54 EUR

  6. Forfaitaire tegemoetkoming hulp van derden . . . . . 27,55 EUR

  7. Inhaalpremie

   (uitbetaald in mei)

   - 1 jaar ongeschiktheid op 31 december van het jaar N-1

   - met gezinslast . . . . . 592,13 EUR

   - zonder gezinslast . . . . . 475,88 EUR

   - minstens 2 jaar ongeschiktheid op 31 december van het jaar N-1

   - met gezinslast . . . . . 931,01 EUR

   - zonder gezinslast . . . . . 785,07 EUR

   II. Regeling voor zelfstandigen

   (forfaitaire dagbedragen)

  8. Primaire ongeschiktheid:

   - met gezinslast . . . . . 73,10 EUR

   - alleenstaande . . . . . 58,21 EUR

   - samenwonende . . . . . 44,64 EUR

  9. Invaliditeit:

   1. Zonder stopzetting van het bedrijf:

    - met gezinslast . . . . . 73,10 EUR

    - alleenstaande . . . . . 58,21 EUR

    - samenwonende . . . . . 44,64 EUR

   2. Met stopzetting van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT