Officiële Verzameling van de tarieven. - BUNDEL I. - 3e bijvoegsel op 01.07.2002., de 8 juin 2002

DEEL II. - VERVOER VAN REIZIGERS.

HOOFDSTUK II. - Biljetten, treinkaarten en kaarten.

RUBRIEK II. - Treinkaarten.

Algemeen.

Artikel 18. ß 2. Klanten in de stations onmiddellijk een treinkaart bekomen voor een NMBS-traject, een Treinkaart gecombineerd met een stadsgebied (van TEC/MIVB) of een Treinkaart + volledig net (= Netabonnement) De Lijn.

Een treinkaart kan niet worden gecombineerd met een welbepaald bus- of tramtraject van De Lijn : enkel de combinatie met het Netabonnement (= volledige net) van De Lijn is mogelijk.

Klanten die een Treinkaart wensen te combineren met een welbepaald bus- of tramtraject van TEC (geen stadsgebied), moeten hun aanvraag minstens 4 kalenderdagen vÛÛr hun eerste reis indienen.

ß 4. Het stadsgebied TEC kan worden aangevraagd voor ÈÈn van de volgende vertrek- of bestemmingsstations :

- een station dat behoort tot ÈÈn van de volgende agglomeratie : Charleroi, LiËge;

- een station dat behoort tot ÈÈn van de volgende NMBS-zones : La LouviËre, Mons, Mouscron, namur, Verviers;

- ÈÈn van de volgende stations : Arlon, Dinant, Tournai.

Het stadsgebied van de MIVB kan worden aangevraagd voor ÈÈn van de vertrek- of bestemmingsstations die behoren tot de zone Brussel, alsook voor de stations Ruisbroek, Lot, Buda en Vilvoorde.

Gecombineerde Treinkaarten.

Art. 20. ß 2. - Voor reizen op het MIVB-net, wordt een MIVB-toeslag bij de prijs van de Treinkaart gevoegd (niet mogelijk voor Bedrijfstreinkaarten, Treinkaarten Railflex en Campus).

- Voor reizen op het volledige net van De Lijn wordt een toeslag voor De Lijn gevoegd bij de Treinkaartprijs (niet mogelijk voor Bedrijfstreinkaarten, Treinkaarten Railflex en Campus). Deze toeslag geeft toegang tot alle diensten die door De Lijn worden aangeboden.

- Voor reizen in het stadsgebied van TEC (niet mogelijk voor Bedrijfstreinkaarten, Treinkaarten Railflex en Campus) wordt een toeslag voor TEC gevoegd bij de Treinkaartprijs.

Terugbetalingen.

Art. 23. ß 6. Zijn integraal terugbetaalbaar op voorwaarde dat het traject en de klas van deze vervoerbewijzen overeenstemmen en hun reisdata binnen de geldigheidsperiode van de Treinkaart vallen :

- NMBS-vervoerbewijzen gekocht in afwachting van de afgifte van een NMBS-Treinkaart; vanaf de dag van de aanvraag;

- NMBS-vervoerbewijzen en vervoerbewijzen TEC, gekocht in afwachting van de afgifte van een Treinkaart gecombineerd met een bustraject TEC, vanaf de vijfde kalenderdag, de aanvraagdatum van de Treinkaart inbegrepen;

-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT