Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 15 november 2010 werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier Mevr. FUNES-NOPPEN, Cristina, 15.11.2010,

Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen

Bij koninklijke besluiten van 15 november 2010 werden bevorderd of benoemd :

Leopoldsorde

Grootofficier

Mevr. FUNES-NOPPEN, Cristina, 15.11.2010;

de heer DE RUYT, Jean, 15.11.2010,

ambtenaren van de eerste administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst.

Officier

Mevr. TAQUET, Colette, 15.11.2010, ambtenaar van de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst.

Ridder

de heer LEROY, Alain, 15.11.2010, ambtenaar van de tweede administratieve klasse van de Kanselarijcarrière.

Kroonorde

Grootofficier

De heren :

CARBONEZ, Luc, 15.11.2010;

PIERRE, Bernard, 15.11.2010;

SWINNEN, Johan, 15.11.2010;

TEIRLINCK, Luc, 15.11.2010,

ambtenaren van de eerste administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst.

Commandeur

De heer REYNTJENS, Marc, 15.11.2010, ambtenaar van de eerste administratieve klasse van de Kanselarijcarrière.

Officier

Mevr. MUSSCHE, Anneke, 15.11.2010;

de heer VIVANE, Pascal, 15.11.2010,

ambtenaren van de tweede administratieve klasse van de Kanselarijcarrière.

Ridder

De heren :

CLEEREMANS, José, 15.11.2010;

FEYAERTS, Jean-Paul...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT