Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 23 november 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 15 augustus 2011, is aan de heer G

Rechterlijke Orde. - Notariaat

Bij koninklijk besluit van 23 november 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 15 augustus 2011, is aan de heer Goossens, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Opglabbeek.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2010, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Damme, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Lochristi.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 11 juni 2011, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden :

- is de heer Vanderstraeten, D., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT