Notariaten Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 is aan de heer Boute, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brussel. {abra} Bij ministerieel besluit van 5

Notariaten

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 is aan de heer Boute, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brussel.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2002, is het verzoek tot associatie van de heer de Strijcker-Vrancken, J., notaris ter standplaats Lier, en van de heer Verreth, J., kandidaat-notaris, om de associatie « Notariskantoor de Strijcker & Verreth », ter standplaats Lier te vormen, goedgekeurd.

De heer Verreth, J., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Lier.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2002 is het verzoek tot associatie van de heer Roevens, J., notaris ter standplaats Brasschaat, en van Mevr. Celis, Ch., kandidaat-notaris, om de associatie « Joseph Roevens & Chris Celis », ter...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT