Notariaat Bij ministeriële besluiten van 6 september 2023, - Is er, met ingang van 31 augustus 2023

Notariaat

Bij ministeriële besluiten van 6 september 2023,

- Is er, met ingang van 31 augustus 2023, een einde gesteld aan de associatie `Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts' ter standplaats Schoten;

Is er, met ingang van 31 augustus 2023, een einde gesteld aan de associatie `Sebrechts & Quirynen' ter standplaats Schoten;

Is het verzoek tot associatie van de heren Van Tricht S., Sebrechts T.-A. en Geeraerts W. en van mevr. Quirynen I., notarissen ter standplaats Schoten om de associatie "NotaLink", ter standplaats Schoten te vormen, goedgekeurd.

De heer Geeraerts W. en mevr. Quirynen I. blijven aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Schoten.

De associatie `NotaLink' treedt in werking op 1 september 2023.

- is het verzoek tot uitbreiding van de associatie "Wouter Nouwkens & Tania Portier" ter standplaats Malle van de heer Nouwkens W. en mevr. Portier T., notarissen ter standplaats Malle, met de dames Borstlap I. en Michielsen I., kandidaat-notarissen, om de associatie "Notariaat Noma", afgekort "NOMA" ter standplaats Malle te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Borstlap I. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Malle.

Mevr. Michielsen I. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Malle.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedafleggingen van de dames Borstlap I. en Michielsen I. als geassocieerde notarissen ter standplaats Malle.

- is het verzoek van de heer Nouwkens W. en mevr. Portier T., notarissen ter standplaats Malle, en van mevr. Geuns D., kandidaat-notaris, tot aanstelling van deze laatste als toegevoegd notaris in het betrokken kantoor, ter standplaats Malle, goedgekeurd.

Mevr. Geuns D. is aangesteld als toegevoegd notaris ter standplaats Malle.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van mevr. Geuns D. als toegevoegd notaris ter standplaats Malle en uiterlijk op 1 december 2023.

- is het verzoek tot uitbreiding van de associatie "ACTALEX" waarvan de zetel is gevestigd ter standplaats Moeskroen, van de heren Cloet B., Werbrouck Ch. en Colin V. en mevr. Delcour S., notarissen ter standplaats Moeskroen, en de heer Henry A., notaris...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT