Notariaat Bij ministeriële besluiten van 17 februari 2023, - dat uitwerking heeft sedert 18 november 2022, is er, op gezamenlijk verzoek van de heer Van Eeckhoudt H. en van de heer Van Eeckhoudt H.

Notariaat

Bij ministeriële besluiten van 17 februari 2023,

- dat uitwerking heeft sedert 18 november 2022, is er, op gezamenlijk verzoek van de heer Van Eeckhoudt H. en van de heer Van Eeckhoudt H., een einde gesteld aan de associatie "Henri Van Eeckhoudt & Hendrik Van Eeckhoudt" ter standplaats Lennik.

De heer Van Eeckhoudt H. neemt de hoedanigheid terug in van kandidaat-notaris.

- dat uitwerking heeft sedert 1 december 2022, is er een einde gesteld aan de aanstelling van mevr. Pierre B., geassocieerd notaris ter standplaats Overijse, als lid in de associatie "Verhaegen, Busschaert & Pierre", ter standplaats Overijse.

De heren Verhaegen T. en Busschaert J., notarissen ter standplaats Overijse, zetten de associatie verder onder de benaming "Notariskantoor Verhaegen & Busschaert".

Mevr. Pierre B. neemt de hoedanigheid terug in van kandidaat-notaris.

- is het verzoek tot uitbreiding van de associatie "Huygens & Lefevre" ter standplaats Mechelen van de heer Huygens Ph. en mevr. Lefevre S., notarissen ter standplaats Mechelen, met mevr. Guldemont A., kandidaat-notaris, om de associatie "Notariskantoor Huygens, Lefevre & Guldemont", ter standplaats Mechelen te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Guldemont A. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Mechelen.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van mevr. Guldemont A. als geassocieerd notaris ter standplaats Mechelen.

- is het verzoek tot uitbreiding van de associatie "WILSENS, CLEEREN & VERDUYN" ter standplaats Wellen van de heer Wilsens F. en de dames Cleeren N. en Verduyn D., notarissen ter standplaats Wellen, met mevr. D'Joos D., kandidaat-notaris, om de associatie "WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D'JOOS", ter standplaats Wellen te vormen, goedgekeurd.

Mevr. D'Joos D. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Wellen.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van mevr. D'Joos D. als geassocieerd notaris ter standplaats Wellen.

- is het verzoek tot associatie van mevr. Fermon H., notaris ter standplaats Opwijk, en mevr. De Koker R., kandidaat-notaris, om de associatie "Fermon & De Koker", ter standplaats Opwijk te vormen, goedgekeurd.

Mevr. De Koker R. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Opwijk.

Dit besluit treedt in werking op datum van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT