Notariaat Bij ministeriële besluiten van 14 december 2021, - dat in werking treedt op 1 januari 2022, is het verzoek tot associatie van de heer Kaschten M.

Notariaat

Bij ministeriële besluiten van 14 december 2021,

- dat in werking treedt op 1 januari 2022, is het verzoek tot associatie van de heer Kaschten M., notaris ter standplaats Luik (grondgebied van het derde kanton), en van de heer Kaboré J., kandidaat-notaris, om de associatie "Marc KASCHTEN et Jonathan KABORE", ter standplaats Luik (grondgebied van het derde kanton) te vormen, goedgekeurd.

De heer Kaboré J. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Luik (grondgebied van het derde kanton).

- dat in werking treedt op 1 januari 2022, is het verzoek tot associatie van mevr. Van Bever P., notaris ter standplaats Ciney, en van mevr. Clavareau M.-H., kandidaat-notaris, om de associatie "Patricia VAN BEVER et Marie-Hélène CLAVAREAU", ter standplaats Ciney te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Clavareau M.-H. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Ciney.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

Bij ministeriële besluiten van 17 december 2021,

- dat in werking treedt op 1 januari 2022, is het verzoek tot uitbreiding van de heren Gilmant F., notaris ter standplaats Hoei (grondgebied van het eerste kanton), Cartuyvels B., notaris ter standplaats Braives, Dapsens V., notaris ter...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT