Notariaat Bij ministerieel besluit van 23 december 2021, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van de heer Deprez S. als geassocieerd notaris ter standplaats Seneffe

Notariaat

Bij ministerieel besluit van 23 december 2021, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van de heer Deprez S. als geassocieerd notaris ter standplaats Seneffe, is het verzoek tot associatie van de heer Debouche G., notaris ter standplaats Seneffe, en van de heer Deprez S., kandidaat-notaris, om de associatie "Gérard DEBOUCHE et Simon DEPREZ", ter standplaats Seneffe te vormen, goedgekeurd.

De heer Deprez S. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Seneffe.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT