Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 mei 2021, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Lange Ch., op zijn verzoek

Notariaat

Bij koninklijk besluit van 29 mei 2021, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Lange Ch., op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van notaris ter standplaats Havelange.

Het is hem vergund de titel van het ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. Debouche F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van notaris ter standplaats Dinant.

Het is hem vergund de titel van het ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 september 2021, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan dhr. De Muylder M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van het eerste kanton).

Het is hem vergund de titel van het ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 29 mei 2022, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden:

- is dhr. van der Straten (baron) M., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Brussel (grondgebied van het eerste kanton).

- is de heer Delwart Q., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Havelange, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Namen.

De standplaats is gevestigd te Havelange.

- is mevr. Stévigny D., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Dinant, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Namen.

De standplaats is gevestigd te Dinant.

Bij ministeriele besluiten van 25 mei 2022,

- dat in werking treedt op 1 juli 2022, is het verzoek van mevr. Verelst N., notaris ter standplaats Nijlen en van mevr. Janssens C., kandidaat-notaris, om de associatie "Nathalie Verelst & Carla Janssens" ter standplaats Nijlen, te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Janssens C. wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Nijlen.

- dat in werking treedt op 1 juli 2022, is het verzoek van de heren Van Damme B., Van Hoestenberghe P., en Dewagtere F., en van mevr. De Wachter J. en de heer Sercu T., kandidaat-notarissen, om de associatie "TAKT Notarissen" ter standplaats Jabbeke te vormen, goedgekeurd.

De associatie heeft een antenne ter standplaats Jabbeke en een antenne ter standplaats Nieuwpoort.

De heer Dewagtere F. blijft...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT