Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 december 2021 is het aantal te benoemen kandidaat-notarissen voor het jaar 2022 vastgesteld als volgt: - voor de Franse taalrol : 36; - voor de Nederlandse

Notariaat

Bij koninklijk besluit van 19 december 2021 is het aantal te benoemen kandidaat-notarissen voor het jaar 2022 vastgesteld als volgt:

- voor de Franse taalrol : 36;

- voor de Nederlandse taalrol : 54.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT