Notariaat Bij ministerieel besluit van 2 juli 2002 is het verzoek tot associatie van de heer Van Overloop, H., notaris ter standplaats Antwerpen (Wilrijk) en van de heer Stoop, D., kandidaat-notaris,

Notariaat

Bij ministerieel besluit van 2 juli 2002 is het verzoek tot associatie van de heer Van Overloop, H., notaris ter standplaats Antwerpen (Wilrijk) en van de heer Stoop, D., kandidaat-notaris, om de associatie « Hans Van Overloop & Dirk Stoop », ter standplaats Antwerpen (Wilrijk) te vormen, goedgekeurd.

De heer Stoop, D., wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (Wilrijk).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT