Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 29 juni 2009 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voo

Rechterlijke Orde. - Notariaat

Bij ministerieel besluit van 29 juni 2009 :

- is een einde gesteld aan de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Limburg :

- als effectief lid : van Mevr. Van Breedam, M.;

- als plaatsvervangend lid : van de heer Goddeeris, F.;

- zijn aangewezen in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de duur van één jaar voor de provincie Limburg :

- als effectief lid : de heer Goddeeris, F.;

- als plaatsvervangend lid : Mevr. Snyers, A.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT