14 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 20 september 1945 betreffende de normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1956 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 januari 1957 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 november 1957 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 november 1959 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 januari 1963 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 mei 1964 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 1966 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 1969 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 augustus 1972 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 1974 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de bekrachtiging of de registratie van de door het Belgisch Instituut voor Normalisatie openbaar gemaakte normen;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 augustus 1976 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 1978 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 1979 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 1980 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1980 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1981 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 1983 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1984...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT