Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen., de 18 décembre 2002

Artikel 1. Artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals tot op heden gewijzigd, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 december 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,

F. VANDENBROUCKE

BIJLAGE.

Art. N. Bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

NOMENCLATUUR.

HOOFDSTUK III. - Gewone geneeskundige hulp.

Afdeling 3. - Kinesitherapie.

Art. 7. § 1. Verstrekkingen die tot de bevoegdheid van de kinesitherapeuten behoren :

 1. Verstrekkingen verricht aan niet in 2°, 3°, 4°, 5° of 6° van deze paragraaf bedoelde rechthebbenden.

  1. a) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer van een kinesitherapeut, gelegen buiten een ziekenhuis of een georganiseerde medische dienst.

   (2) (3)

   560011 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   30 minuten heeft M 24

   560033 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   15 minuten heeft M 10

   560055 Als de zitting 560011 niet mag worden

   geattesteerd, rekening houdende met de in # 10

   van dit artikel vastgestelde beperkingen :

   individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   30 minuten heeft M 13

   560092 Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de

   patient M 24

  2. b) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer

   van een kinesitherapeut, gelegen in een

   ziekenhuis.

   560114 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   30 minuten heeft M 24

   560136 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   15 minuten heeft M 10

   560151 Als de zitting 560114 niet mag worden

   geattesteerd, rekening houdende met de in # 10

   van dit artikel vastgestelde beperkingen :

   individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   30 minuten heeft M 13

   560195 Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de

   patient M 24

  3. c) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer

   van een kinesitherapeut, gelegen in een

   georganiseerde medische dienst buiten een

   ziekenhuis.

   560210 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   30 minuten heeft M 24

   560232 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   15 minuten heeft M 10

   560254 Als de zitting 560210 niet mag worden

   geattesteerd, rekening houdende met de in # 10

   van dit artikel vastgestelde beperkingen :

   individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   30 minuten heeft M 13

   560291 Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de

   patient M 24

  4. Verstrekkingen, verricht bij de rechthebbenden

   thuis.

   560313 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   30 minuten heeft M 22

   560335 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   15 minuten heeft M 10

   560350 Als de zitting 560313 niet mag worden

   geattesteerd, rekening houdende met de in # 10

   van dit artikel vastgestelde beperkingen :

   individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   30 minuten heeft M 13

   560394 Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de

   patient M 22

  5. Verstrekkingen, verricht in een tijdelijke of

   definitieve gemeenschappelijke woon- of

   verblijfplaats van mindervaliden of voor

   rechthebbenden die er verblijven.

   560416 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een minimumduur van 20 minuten

   heeft M 14,5

   560431 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een minimumduur van 10 minuten

   heeft M 8

   560453 Als de zitting 560416 niet mag worden

   geattesteerd, rekening houdende met de in 10

   van dit artikel vastgestelde beperkingen :

   individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een minimumduur van 20 minuten

   heeft M 8

  6. Verstrekkingen verricht aan in een ziekenhuis

   opgenomen rechthebbenden.

   [560501] Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   30 minuten heeft M 22

   [560523] Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende niet gekoppeld is aan het begrip

   duur M 10

  7. Verstrekkingen, verricht in revalidatiecentra

   met een overeenkomst.

   560534 560545 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   30 minuten heeft M 22

   560556 560560 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   15 minuten heeft M 10

  8. Verstrekkingen, verricht in een tijdelijke of

   definitieve gemeenschappelijke woon- of

   verblijfplaats voor bejaarden of aan

   rechthebbenden die er verblijven.

   560571 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een minimumduur van 20 minuten

   heeft M 14,5

   560593 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een minimumduur van 10 minuten

   heeft M 8

   560615 Als de zitting 560571 niet mag worden

   geattesteerd, rekening houdende met de in # 10

   van dit artikel vastgestelde beperkingen :

   individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een minimumduur van 20 minuten

   heeft M 8

 2. Verstrekkingen, verricht aan rechthebbenden

  bedoeld in # 11 van dit artikel.

  1. a) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer

   van een kinesitherapeut, gelegen buiten een

   ziekenhuis of een georganiseerde medische

   dienst.

   560652 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   30 minuten heeft M 24

   560674 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende niet gekoppeld is aan het

   begrip duur M 10

   560696 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende niet gekoppeld is aan het

   begrip duur; 2de zitting van de dag

   overeenkomstig de bepalingen van # 11 M 10

   560711 Schriftelijk verslag M 24

   560733 Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van

   de patient M 24

   560755 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een [minimumduur] van 60 minuten

   heeft M 24

  2. b) Verstrekkingen, verricht in de praktijkkamer

   van een kinesitherapeut, gelegen in een

   ziekenhuis.

   560770 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur

   van 30 minuten heeft M 24

   560792 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende niet gekoppeld is aan het

   begrip duur M 10

   560814 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende niet gekoppeld is aan het

   begrip duur; 2de zitting van de dag

   overeenkomstig de bepalingen van 11 M 10

   560836 Schriftelijk verslag M 24

   560851 Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van

   de patient M 24

   560873 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een [minimum duur] van 60 minuten

   heeft M 45

  3. c) Verstrekkingen verricht in de praktijkkamer

   van een kinesitherapeut, gelegen in een

   georganiseerde medische dienst buiten een

   ziekenhuis.

   560895 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale gemiddelde duur van

   30 minuten heeft M 24

   560910 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende niet gekoppeld is aan het

   begrip duur M 10

   560932 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende niet gekoppeld is aan het

   begrip duur; 2e zitting van de dag overeenkomstig

   de bepalingen van 11 M 10

   560954 Schriftelijk verslag M 24

   560976 Consultatief kinesitherapeutisch onderzoek van de

   patient M 24

   560991 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een [minimumduur] van 60 minuten

   heeft M 45

  4. Verstrekkingen, verricht bij de rechthebbenden

   thuis

   561013 Individuele kinesitherapiezitting waarbij de

   persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut

   per rechthebbende een globale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT